General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:50 m
Gallery:1/2
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Řečkovice
Coords:
49°15'4.95"N,16°34'33.14"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MM - Import pregionu
Map + photo
Budova za komínem již nestojí