General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:3
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:BGR  (Bulharsko)
Municipality:Dobrič
Coords:
43°34'59.333"N,27°49'7.302"E
Record history:
20.6.2024
07:59:33
+ Pavel - devirgace
Map + photo
Celkový pohled Zblízka
Nástup bez hromosvodu, zato s keřem Dmychadlo
Bazén Král Dobriče při západu slunce