General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:24 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:8  (Praha 8)
Municipality:Bohnice
Coords:
50°8'38.26"N,14°24'6.502"E
Details (CZ):19 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ 666 - Import pregionu
Map + photo
zdroj: www.fler.cz, autor Martin Bílek
V létě všechno pohltí džungle, 8/2009 hlavice
podstavec sopouch
vnitřek dmychadlo (2012)
Další fotografie:
podstavec (2012) 2012 hlavice (2012) uprostřed zeleně, 6/2016
Poznámky
17.1.2010 03:01:45 _M_

Továrna byla založena r. 1868 jako první provoz na výrobu dynamitu v Čechách. Proboz byl zahájen r. 1870 za osobního dohledu Alfreda Nobela. Výrobky byly dodávány pro důlní podniky a vojenské správě. Později zde byly vyráběny průmyslové trhaviny chloratit a astralit. Od r. 1923 zde byla zřízena muniční továrna. V současné době slouží část objektů jako sklady a zbytek chátrá.

19.9.2014 01:34:42 RayeR

Dynamitka Alfreda Nobela
15. května 1870 za osobní účasti Alfreda Nobela vznikla na území Prahy 8 největší dynamitka na světě Dynamit – Fabriken vorm. Alfred Nobel & Company v ulici V Zámcích čp. 42, 43, 45 až 52, a to rovnou s byty pro dělníky a ostatní personál. Pro továrnu na dynamit byla vybrána odlehlá úzká rokle, vedoucí od Zámků k Bohnicím, sevřenou sráznými skalními stěnami, s protékajícím potokem a blízkou říční dopravou. Přes protest majitelů pozemků bylo díky požadavkům rakousko-uherské  vojenské správy rozhodnuto o stavbě za rekordní tři měsíce. Továrna měla hned od počátku velkou potíž s kyselinami, jež odpadají při výrobě dynamitu a které bylo nutné neutralizovat. A tak byl záhy vedle továrny na dynamit vybudován závod na umělá hnojiva s produktem, který se stal hitem po celém světě pod krkolomnou obchodní značkou „Nitrilsuperfosfat“ a majitel společnosti musel velmi rychle díky ohromnému zájmu o tento produkt postavit pobočku v Lovosicích. V roce 1873 už bohužel Bohnice nedrží první příčku v Evropě a dokonce ani v monarchii ve výrobě dynamitu, tu převzala uherská Bratislava.

(zdroj: měsíčník Osmička pro Prahu 8)

15.10.2014 14:26:37 RayeR

Další informace o dynamitce zde