General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:9X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:TAURON Wytwarzanie - Oddział~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:)(0
Bilighorze:L,HD
Status:P
Country:POL  (Polsko)
(p)Region:SL  (Śląskie)
Municipality:Będzin
Coords:
50°20'53.225"N,19°8'38.911"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
13.5.2020
18:27:56
+ Mc - Prekioarcheologie
Map + photo
zdroj: google.com, )( vpravo dole zdroj: google.com, )( vlevo nahoře
zdroj: wiadomosci.onet.pl zdroj: www.inzynierbudownictwa.pl (arch. TAURON)
Poznámky
13.5.2020 18:59:23 Mc

Chladící věž dle dostupných údajů měřila 90 metrů.