General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:50 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:J  (Special / other)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.4:4
Bilighorze:BB/H
Status:S
Country:FRA  (Francie)
Municipality:Pontgibaud
Coords:
45°50'9.182"N,2°51'4.864"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
29.6.2018
17:46:58
+ m.i.x - devirgace
Map + photo
celkový pohled od jihu detail hlavice
interiér servisní vstup s kovanou brankou
detail patky podstavce vnitřní bilighorze
torzo klapky kouřovodu římsa podstavce s bosáží
Další fotografie:
klenutý kamenný kouřovod pohled z míst kde stávala fabrika zakonzervovaná brána závodu fabrika na dobové fotografii
Poznámky
29.6.2018 23:49:32 m.i.x

Fabrika postavena na konci 18. století. Pracovala pouze dva roky do svého
opuštění v roce 1792, neboť pán Pontgibaud byl nucen odejít do exilu v
souvislosti s francouzskou revolucí. Přestavěna na stejném místě v roce 1828 a
funkční až do roku 1897.

Slévárna zpracovávala olověnou rudu především z Auvergne, nicméně také
Aveyronu v Pyrenejích a některých dalších dolů ve Francii. Po sloučení se
slévárnami Couëron vstupuje do výroby zahraniční vedení které výrobu tlumí.
Poté, co se vedení závodu dostává zpět do rukou místních hraje
Pontgibaud důležitou roli na Francouzském i mezinárodním trhu s olovem. Těží
především z tradice jednoho z největších metalurgických závodů v oblasti s
těžbou stříbrných a olověných rud. Výroba byla zastavena r. 1897, od té doby
fabrika chátrala. Dnes jsou z ní patrny zbytky kouřovodů v sousedství komína
a zakonzervovaný portál/brána u křižovatky se silnicí D941. (Poblíž je
též zachovalá správní budova dnes sloužící jako stylová bytovka.  - pozn. M.i.X) 

Komín je nejpozoruhodnější do současnosti zachovaná stavba slévárny. Společně
se zámkem Pontgibaud tvoří jeden ze dvou hlavních prvků krajiny města. Je
vystavěn do výšky padesát metrů z kamene z lomů Pontgibaud a Volvic. Hlavním
účelem stavby takto mohutného komína bylo snížení množství kouře a prachu v
údolí mateřské obce. Za účelem omezení úniku kovových částic z komína byly do
kouřovodů dokonce umístěny parní a vodní clony. Původně byly ve slévárně komíny
tři - zůstal pouze nejvyšší. Byl zachován díky péči současného majitele,
který zajistil jeho restaurování a zakonzervování.

 

Volně přeloženo z textů na informačním panelu u paty komína.