General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:H^H,HD+C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Velké Karlovice
Coords:
49°21'36.774"N,18°16'59.149"E
Record history:
23.11.2017
22:14:06
+ m.i.x - devirgace
Map + photo
celkový pohled 09/2021
horní partie přechod ze střechy
Poznámky
24.11.2017 10:57:36 m.i.x

Komín má velmi svéráznou bilighorzi: Na střechu vede žebřík, v šikmé části je ještě jeden položený na který přímo navazuje HD. Ta však podle všeho není původní. Ve svislém žlabu veoucím k dmychadlu jsou totiž kramle a HD je k nim přivařena. Kramle začínají zcela nepochopitelně asi 4m nad (šikmou) střechou takže stavět tam přenosný žebřík musela být zřejmě lahůdka.