General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:2
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HV  (Inner ladder)
Status:S
Country:ESP  (Španělsko)
Municipality:Cartagena
Coords:
37°35'12.167"N,-1°1'41.434"W
Record history:
10.10.2017
20:36:33
+ danny666 - devirgace
Map + photo
2017 2017
některými nenáviděná, některými ceněná dominanta, 2017 celkový pohled - patrný je rozbořený dlouhý kouřovod, 2017
vnitřní průduch, 2017 kouřovod, 2017
interiér, 2017 vnitřní meziprostor, 2017
Další fotografie:
horní ochoz, 2017