General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Jatka Váša
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^8:8
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Mimoň
Coords:
50°39'6.152"N,14°43'44.454"E
Record history:
15.7.2017
21:57:08
+ tomikp79 - gnozkace
Map + photo
dobové foto, nedatovano dobové foto, 7/2017
dobové foto, 7/2017
Poznámky
17.7.2017 23:13:55 tomikp79

   Na tomto místě stála nejprve fabrika, kde se s největší pravděpodobností vyrábělo dřevěné uhlí a dřevěné brikety procesem zplynování dřeva.

  Fabrika roku 1893 končí svou činnost, areál kupuje město, které v letech 1893 – 1894 podrobuje celý areál rekonstrukci, novým přístavbám a budovy vybavuje bouracím a chladicím zařízením. Otevírají se zde městská jatka.

   V roce 1897 byly započaty práce na dalším rozšiřování provozu o nucený výsek vybudováním kanalizace pro tento provoz a roku 1898 byly dostavěné i budovy. Městská jatka zde fungovala i po druhé světové válce, podle dostupných zdrojů nejméně do roku 1950, kdy jsou k dispozici účetní uzávěrky, podle pamětníků ještě kolem roku 1970.

  1992 - Objekt kupuje první soukromá společnost Procházka.

  1997 – Areál kupuje firma Váša a zřizuje zde opět jata. Pozemek současných Jatek Váša s. r. o. se rozrůstá o pozemky, na kterých stávala Kartounka, kde se buduje nové zázemí pro rozšiřující se provoz Jatek Váša.

  1999 – Provoz rozšířen o bourárnu masa, výroba se v dalších letech dále rozšířila o výrobu masných a uzených výrobků, firma otevírá vlastní prodejnu a funguje dodnes.