General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:1
Alternatives:COOP, Jednota, Bowling bar
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:^H
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:TU  (Trutnov)
Municipality:Rtyně v Podkrkonoší
Coords:
50°30'22.154"N,16°4'10.114"E
Record history:
9.7.2017
22:30:14
+ Ubikvist - Devirgace
Map + photo
Ze severozápadu (07/2017) 07/2017
Dřík s bilighorzí Celkový pohled z jihozápadu (07/2017)
Dmychadlo