General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:23 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Vojsko 2
Type:H  (Modern brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PJ  (Plzeň-jih)
Municipality:Krůtí Hora
Coords:
49°39'11.66"N,13°9'39.996"E
Record history:
2.6.2017
22:23:58
+ _M_ - devirgace
Map + photo
Pohled od JV Pohled od Z
Poznámky
6.3.2018 23:34:15 _M_

Do novostavby kasáren se v létě 1972 postupně stěhovaly jednotlivé součásti a jednotky 52. radiotechnického praporu takto:

Z Dobřan: - velitelství 52. radiotechnického praporu

                - provozní rota, později provozně spojovací uzel

                - technické opravny, pojízdné dílny KRAS a PAD-2

Z Chotěšova (kláštera): - velení a vojáci 520. místního radiotech. uzlu (MRU), přičemž technika již byla na místech, a to:

                                     * Krůtí hora 1x radiolokátor P-35, později byl nahrazen P-37 a 2x radiolokační výškoměr PRV-11

                                     * Hačava 1x radiolokátor P-14, později byl nahrazen O-14 a 1x výškoměr PRV-11

                                     * Hrašovík 2x radiolokátor P-15

                                   - velení a vojáci uzlu automatického velení (UAV). Technika též byla již v nových kasárnách, a to vpravo od vjezdu do kasáren. Jednalo se o tzv. objekty automatického příjmu, zpracování a předávání informací VP-02M (Vozduch) a 2x VP-11 (Kaskád) pro automatické navádění stíhačů.

 

V dřevěném domě (vlevo od vchodu) bylo už v době stěhování vojáků v pohotovosti společné velitelské stanoviště (VS) a naváděcí stanoviště (NS-2). Toto stanoviště mělo být sice provizorní, ale vydrželo až do zrušení praporu v r. 1991.

Na obranu a ochranu vzdušného prostoru byl na Krůtí hoře instalován naváděcí radiolokátor P-35, později pak modernizovaný typ P-37 (Dýšina). Dále zde byly dva radiolokační výškoměry PRV-11. Posádku tvořilo na 500 vojáků základní služby i z povolání.

 

V průběhu existence útvaru došlo k následujícím reorganizačním změnám:

- r. 1977 - 520. MRU se přejmenoval na 520. místní radiotechnickou rotu a UAV se přejmenoval na rotu velení.

- r. 1992 - 52. prapor se transformoval na 52. skupinu radiolokačního průzkumu a uvědomování (52. SkRLprU). skupina

                dostala, po zrušení rot Doubrava a Katovice, do podřízenosti 521. rotu Kříženec a 522. rotu Vranov.

- r. 1994 - V tomto roce byla 52. SkRLprU zrušena, a tím zanikl i útvar VÚ 8060 Stod. Na Krůtí hoře zůstala pouze likvidační skupina a v provozu jen jeden radiolokátor české výroby RL-4AS.

 

Vojáci a technika opustili místo v r. 1996. Následně byl objekt předán městu Stod, které jej v r. 2006 prodalo soukromé firmě. V současné době se zde nachází největší výcvikové centrum v ČR, Anti Terror Academy Training Centre.