General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Alternatives:autoservis
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:DO  (Domažlice)
Municipality:Domažlice
Coords:
49°25'56.467"N,12°57'20.837"E
Record history:
8.5.2017
16:34:37
+ _M_ - devirgace
Map + photo
Pohled od zápapu z železniční tratě, 6/5/17.