General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:17 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:P  (Steel)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:JE  (Jeseník)
Municipality:Jeseník
Coords:
50°13'56.096"N,17°12'5.166"E
Record history:
20.8.2016
21:45:32
+ m.i.x - devirgace
Map + photo
Poznámky
22.8.2016 10:49:00 m.i.x

Původní jesenický pivovar byl založen r. 1870 židovským obchodníkem Juliem Lichwitzem. Pivo se v objektu vařilo až do r. 1930, kdy jej nahradila stáčírna hanušovického pivovaru. Po zániku pivovarnické výroby byla v objektu pekárna a jiné provozy. Původní vybavení se nezachovalo.

 

Vaření piva obnovil r. 2011 Stanislav Orel, bývalý Jesenický výpravčí. V někdejší varně pivovaru zřídil pivovarskou restauraci. Pivo se vaří v prostorech bývalého sklepa.

 

Vlastní plechový komín zřejmě sloužil pekárně.

 

Nalší informace na:

www.minipivovarjesenik.cz

www.pivovary.info/prehled/jesenikmini/jesenikmini.htm