General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Keramo Aš
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^4
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:KVK  (Karlovarský)
County:CH  (Cheb)
Municipality:
Coords:
50°12'8.291"N,12°11'58.042"E
Record history:
2.9.2015
14:03:04
+ _M_ - průzkum PP
Map + photo
Historický pohled od severu z r. 1920, malej vpravo.. 2013
2014 - z porcelánky nezbyla jediná budova.
Poznámky
2.9.2015 17:09:55 _M_

Továrna byla ve Forstu postavena Rudolfem Hofmannem v r. 1844 jako výrobna porcelánu z kaolinu a mastku. Firma byla postupně rozšiřována a kanceláře měla na Hlavní ulici.
Po skončení 2. světové války se továrna stala součástí národního podniku Elektroporcelán Kožlany, který zde vyráběl porcelánové součástky k elektrotechnice. Později firma přešla pod družstvo Keramo Aš, která vyráběla běžný domácí porcelán pro tuzemské i zahraniční odběratele.
Keramo zaniklo v r.  1992, ale v jeho práci pokračovala ještě firma Keramika Aš. Když i ta zanikla, celý areál postupně zpustl. Zloději kovů vykradli co mohli, zbytek zničili vandalové a počasí.
Továrna byla zcela zbourána na konci února 2014. Žádná budova nepřežila.