General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:3  (Praha 3)
Municipality:Žižkov
Coords:
50°5'15.86"N,14°27'14.555"E
Record history:
19.8.2015
16:38:48
+ lenkaseli - prekioarcheologie
Map + photo
kolem roku 1900 (sbírka R. Kučery)
Poznámky
20.8.2015 13:15:49 lenkaseli
Jedná se o nejstarší městskou elektrárnu u nás, do provozu byla uvedena 1. 12. 1889 na dnešním Tachovském, tehdy Žižkově náměstí. V samotné Praze bylo trvalé elektrické osvětlení ulic instalováno až o pět let později, a to na Václavském náměstí.
Původně byla vybavena jedním parním strojem o výkonu 60 HP se dvěma dynamy a vyráběla stejnosměrný proud o napětí 120 a 240 voltů. Sloužil především k napájení uličního osvětlení na Žižkově, které v první fázi představovalo 32 obloukových lamp.
V roce 1898 se žižkovské pouliční elektrické osvětlení rozšířilo na 128 obloukovek a 240 žárovek a o rok později začala elektrárna produkovat proud po celých 24 hodin denně (dříve pouze za tmy), aby uspokojila potřeby místních živnostníků, kteří stále častěji užívali elektrické motory. V roce 1909 už na ulicích svítilo 155 obloukovek a 300 žárovek a elektrárna kromě toho dodávala proud více než 1800 soukromým odběratelům. 
V této době také elektrárna prošla značnou přestavbou, instalovány byly dva parní stroje každý o 200 HP a jeden o 500 HP. Po přechodu na střídavý proud byla také na nedalekém Kostnickém náměstí vybudována měnírna (stojí dosud). 
Provoz elektrárny byl ukončen roku 1926 v návaznosti na zprovoznění elektrárny Holešovice a haly kotelny a strojovny byly přestavěny na městskou tržnici.