General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0X
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:CR  (Chrudim)
Municipality:Hrbokov
Coords:
49°51'58.745"N,15°41'20.512"E
Record history:
1.6.2015
23:10:17
+ jejda - gnozkace
Map + photo
komín po ubourání vstup do komína
z nástěnky v místním hostinci