General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Leros
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:00.0X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:CR  (Chrudim)
Municipality:Slatiňany
Coords:
49°55'34.4"N,15°48'44.19"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ D.R.L. - Import pregionu
7.10.2012
11:49:21
+ adam.first - doplnění nového subjektu v areálu
Map + photo
9/12, komín v areálu firmy Leros 9/12, pohled přes vedlejší pozemek, plazivá květena na hromosvodu
Ten vpravo. Komín vlevo již nestojí.