General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:89 m
Gallery:3
Type:P  (Steel)
Gallery:3
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Hulváky
Coords:
49°48'57.13"N,18°14'49.32"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
12.2.2011
15:06:22
+ Bourka - doplnění názvu
28.12.2014
16:04:56
+ noha7 - přestup zjištěn 12/2014
Map + photo
21.6.2008 5.6.2008
celkový pohled; foto vitaklozik 2011 bilighorze, pravděpodobně 2009; zdroj: ostravamajkl.webgarden.cz
Poznámky
1.11.2011 10:42:58 Bourka

Továrna Julia Rütgerse na zpracování dehtu vznikla roku 1892 a se svými výrobky - dehtem, benzolem a střešní lepenkou - se prosadila na trzích v celé Evropě. V roce 1899 zde byla zavedena poprvé u nás výroba čistého toluenu, čistého benzenu a rozpouštěcího benzolu. Roku 1900 byla také zavedena výroba antracenu. V roce 1921 byly závody přeměněny na komanditní společnost a staly se výhradním výrobcem benzolu na Ostravsku. V roce 1933 byla v továrně poprvé ve střední Evropě instalována firmou Koppers trubková destilace surového dehtu, uvedená do provozu v roce 1935. Výrobní program byl postupně rozšiřován. Po převedení většiny výroby do nového závodu ve Valašském Meziříčí v letech 1963-74 zde zůstala jen výroba kyseliny karbolové.

K zastavení provozu došlo v 90.letech 20.století.

 

Převzato z www.hornictvi.info