General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:53 m
Gallery:Ub/1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:80.0:0
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:VY  (Vyškov)
Municipality:Slavkov u Brna
Coords:
49°8'47.476"N,16°52'34.842"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ endru - Import pregionu
Map + photo
Zdroj: www.brownfieldy.cz 6.9.2009
horní partie pata
Poznámky
21.12.2010 13:56:35 dsk

Cukrovar byl postaven spolkem akcionářů r. 1842 za 433.591 zlatých. Název byl „Akciová rolnická továrna na cukr a líh ve Slavkově“.

Výroba byla zahájena 20. října 1872 a základní kapitál činil 300.000 zlatých. Firma prodělávala a roku 1885 přešla pod firmu „Kolben-Daněk-Redlich“. Dochází k rozkvětu, řadí se mezi největší moravské cukrovary. Podnikatel Herman Redlich svým vlivem prosadil, i přes vůli městské rady, že železnice z Brna vedla v těsné blízkosti továrny. Nádraží bylo také postaveno v sousedství cukrovaru. Roku 1848 došlo ke znárodnění, výroba cukru pokračovala. Cukrovar spadal pod Jihomoravské cukrovary Uherské Hradiště. V roce 1989 byla výroba cukru zastavena. Na cukrovar byla vyhlášena soutěž na nového uživatele. V soutěži vyhrál program firmy AUDO.

http://www.fa.vutbr.cz/home/zemankova/cukrovary/06.htm

9.4.2011 17:20:59 dsk

V areálu nalézá se fotovoltaická elektrárna.