General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:48 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:40.0:0
Bilighorze:CC/CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:LI  (Liberec)
Municipality:Liberec I - Staré Město
Coords:
50°46'24.643"N,15°4'3.729"E
Details (CZ):15 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ sa - Import pregionu
7.6.2010
18:36:37
+ starbreaker - testování vnitřní bilighorze
Map + photo
Celkový pohled na Oblastní Galerii v areálu býv. lázní
Detail nádherné, avšak poškozené a kramlíprosté hlavice Detail hlavice po rekonstrukci
podstavec před rekonstrukcí (2011) podstavec po rekonstrukci (2013)
opravy dmychadla průběh oprav hlavice
Další fotografie:
Detail dmychadla Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na lázně a jejich komín. Dobový pohled z roku 1905. historická fotografie, 1. polovina 20. stol celkový pohled na objekt býv. lázní z jihozápadu, v pozadí severočeské muzeum
Pohled z jihozápadu, po rekonstrukci. celkový pohled z jihovýchodu Celkový pohled z jihovýchodu po rekonstrukci letecký snímek; zdroj mapy.cz
Poznámky
24.12.2013 01:37:00 jakstep

Lázně byly postaveny v letech 1901-1902 (stavitelem Adolfem Bürgerem, architektem byl Peter Paul Brang) v lukrativní čtvrti, kde byl zákaz stavět průmyslové stavby – kotelna lázní byla jediná výjimka.

Po 2. Světové válce, přestože provoz byl obnoven, se budova neudržovala a chátrala. V 80. letech 20. stol. byl v Liberci postaven plavecký bazén, který přebral lázním poslední návštěvníky. Po privatizaci měly lázně několik vlastníků, ani jeden ale neinvestoval do oprav. Až v r. 2005 je získalo město a začalo s částečnými renovacemi. Velký pokrok nastal v r 2010, kdy byl schválen projekt unikátní (od SIALu) na kompletní rekonstrukci budovy, s cílem přestavět ji na oblastní galerii. S prácemi se začalo od léta 2011 a na jaře r. 2012 se komín, 110 let od jeho výstavby, dočkal renovace. Ta obsahovala kompletní opravu poškozené hlavice, která byla nově vyspárovaná, doplněna o chybějící kramle a opírací obruč. Dmychadlo bylo zpevněno betonovým věncem a následně osazeno plechovou střechou. Dále byla opravena omítka, přibyly nové hromosvody a byla přetřena kovová výstroj.

Po dokončení rekonstrukce fasády budovy vyniklo, jak je komín od sazí. Případné chemické čištění by si však pravděpodobně vyžádalo rekonstrukci malty, a tak se rozhodlo o ponechání "průmyslové"  patiny.