General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:95 m
Gallery:1
Count:4V  (Weak multistack)
Arrangenent:display >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A135
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:CV  (Chomutov)
Municipality:Tušimice
Coords:
50°22'59.67"N,13°20'32.58"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
10.1.2012
21:43:00
+ starbreaker - přiřazení do areálu
19.9.2013
11:21:37
+ m.i.x
Map + photo
Multistack
pohled od vlečky 4.6.2009, laminátový článek nového kouřovodu
4.6.2009, z megala bude opravdický komín 30.10.2009, třetí megalo již vyfrkuje z nové technologie odsíření
napojení megalofobia na kouřovod (04/2010) leden 2010, napojení kouřovodu do chladicí věže pro bloky 3 a 4.
leden 2010, průhled megalofobiem bez chladících vnitřností
Poznámky
22.5.2010 12:59:58 dsk

Uhelná elektrárna Tušimice II (ETU II) s výkonem 4 x 200 MW je v provozu od roku 1974. Hlavní palivo je hnědé uhlí, k stabilizaci a najíždění je používán zemní plyn. Součástí organizační jednotky byla i elektrárna Tušimice I s výkonem 6 x 110 MW, která byla v provozu v letech 1963 - 1998.

Pro chlazení vody hlavního chladicího okruhu jsou v ETU II použity 4 železobetonové chladicí věže s přirozeným tahem typu Itterson. Na základovém bloku jsou osazeny šikmé stojky, které jsou nosným elementem pláště a vytvářejí nasávací otvor pro vzduch. Plášť věže je od kóty +96 m do kóty +6 m rotační hyperboloid, od kóty 6 m pokračuje točná kuželová plocha.

Výška věže 96 m, průměr hrdla věže 43,6 m.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR