General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:56 m
Gallery:Ub/2
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/2
Detail:0.0:0
Bilighorze:CC/H/CV
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHC  (Jihočeský)
County:ST  (Strakonice)
Municipality:Bavorov
Coords:
49°7'38.39"N,14°5'15.31"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
16.8.2011
13:34:05
+ V.S. - nový ochoz
Map + photo
Kotelna s komínem. (7|14)
6/2008
Přibyl vrchní ochoz. (9|11) Celkový pohled na komín. (4|15)
pevné dmychadlo (za foto děkujeme výškovému technikovi)
Další fotografie:
Atypická podstava 08/2014 Nadzemní kouřovod vedoucí do mocné podstavy. (4|15) Zaústění kouřovodů do komína. (4|15) Klapka v levém kouřovodu. (4|15) Nitro komína (4|15)
Inverzní oddíl (zesílení zdiva) ve vrcholové části komína (4|15)