General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:95 m
Gallery:1
Count:5T  (Tight multistack)
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A28
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LN  (Louny)
Municipality:Počerady
Coords:
50°25'50.73"N,13°40'42.86"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
9.1.2012
18:15:56
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
08/2009 nedatováno, zdroj: LK
V roce 1978 bylo v elektrárně Počerady 6 chladících věží (přvzato z publikace Elektrárna již pouze s pěti megaly (převzato z publikace
megalo č. 6 (10/2010) výstavba, 1976
Poznámky
22.5.2010 14:55:14 dsk

Elektrárna Počerady (EPC) je tepelná kondenzační elektrárna s pěti 200 MW výrobními bloky s celkovým instalovaným výkonem 1 000 MW. Elektrárna nevyrábí teplo pro účely teplofikace a menší množství vyrobeného tepla využívá jen pro potřeby vytápění vlastních provozů. Její původní instalovaný výkon byl 6 x 200 MW. V rámci útlumového programu uhelných elektráren byl k 1. 1.1994 odstaven z provozu blok č. 1. Od tohoto data je elektrárna provozována s výkonem 5 x 200 MW. Hlavní palivo je hnědé uhlí z dolu Vršany u Mostu, k stabilizaci a najíždění je používán zemní plyn.

Komín pro výrobní bloky č. 2, 3 a 4 a komín pro nouzové stavy mají výšku 200 m. Komín pro výrobní bloky č. 5 a 6 je vysoký 220 m.

Chladicí věže mají tvar rotačního hyperboloidu o průměru 76,7 m u paty věže a výšce 100 m. V konstrukcích věží není použit žádný materiál obsahující azbest. Množství protékající vody - 21 900 m3/hod.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR

23.10.2010 12:32:31 danny666

Jedna z šestice chladících věží byla zbořena v období 03 - 06/1999.