General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:24 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Ralsko
Coords:
50°38'5.27"N,14°43'14.99"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ * - Import pregionu
Map + photo
Padáčkárna v létě 2017 Dřík je stále v dobrém stavu (8|17)
Komín s fabrikou v roce 2010 hlavice
1977
4/2012 bilighorze
Další fotografie:
dmychadlo, 2016 chybějící kramle Záznamy nesvazové lezby
Poznámky
2.2.2020 10:20:30 tomikp79

V lednu 1948 je v Borečku vystavěna Padáková stanice, do provozu je však uvedena až v roce 1949. Stanice byla detašovaným pracovištěm výsadkového učiliště ve Stráži pod Ralskem a zajišťovala balení, sušení a uskladnění padáků. Jednalo se o unikátní zařízení, kde musela být udržována stálá teplota a vlhkost vzduchu a bezprašnost.

1. října 1952 dochází k reorganizaci Padákové stanice na „Výzkumnou stanici a opravnu padáků“, kterou využívali jak výsadkáři, tak letectvo. Důvodem změny byla jednak reorganizace celého výsadkového vojska, a jednak přechod na sovětský způsob zacházení s padáky, kdy si padák vždy balil přímo výsadkář. Kromě sušící věže zde byla také balírna a sklad padáků, dílny, tělocvična, fotolaboratoř, ubytovací prostory, garáže, kuchyň s jídelnou a dokonce malé vězení

staženo z internetu