General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:20 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:40.00X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:KT  (Klatovy)
Municipality:Klatovy
Coords:
49°23'36.349"N,13°17'34.944"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ B. - Import pregionu
16.4.2018
09:14:06
+ Pich - Změna výšky ubouráním
10.11.2018
09:47:53
+ Bourka - změna
8.7.2020
09:14:51
+ Pich - Změna výšky ubouráním
12.7.2020
19:53:23
+ Pich - Přestup 07.07.2020
Map + photo
z jihu 09/2012
03/2010 benurze hlavy 03/2010
Od severu 04/2010 (v pozadí S 42/Ub/1) římsa podstavce
Celkový pohled na areál bývalé Joky
Poznámky
11.4.2010 21:23:14 Bourka

Podnik s více než stočtyřicetiletou tradicí výroby pánských košil ve firmě Joka Klatovy sahá až do roku 1866. V 80. letech 19. století existovalo v Klatovech několik firem, které se zabývaly výrobou pánských košil, a bylo to jedno z nejznámějších míst výroby košil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Nejdůležitější etapa historie firmy je spojena s příchodem Jana Krčmy do tehdejší firmy Rosenbaum a Perelis. Jan Krčma byl pra-pra-dědečkem majitele a generálního ředitele firmy Joka Daniela Vodičky. V roce 1930 se stal majitelem celé firmy. V roce 1935 byla značka Joka - logo se siluetou Klatov, kterou používá dodnes - zaregistrována ve 20 zemích světa a měla povoleno užívat v zahraničí vedle svého loga také státní znak. V roce 1992 se firma po dlouhé době vrací do rodinných rukou a Tomislav Vodička zahájil novou éru firmy Joka. Tento tradiční výrobce pánských košil byl největším producentem v České republice. Ročně jich vyrobil téměř 400 tisíc kusů a více než polovina výrobků směřovala na zahraniční trhy. 

V říjnu 2007 vedení přiznalo ztrátovost a firma vyhlásila sama na sebe konkurz. Zaměstnance a všechny skladové zásoby odkoupil dlouholetý partner Joky, firma Joss&Löwenstein.

 

Z jaké přesně doby pochází komín, lze jen odhadovat. Podle podstavy zřejmě nultá nebo desátá léta 20. století. Jisté je, že byl v průběhu doby ubourán a znovu dostavěn (viz rozdílné cihly na fotografiích); jak to tak bývá, novější dostavba začíná být v nepříliš uspokojivém stavu. Jinak je to zajímavá součást historie města i samotné fabriky a je třeba doufat, že na svém místě ještě dlouhou dobu vydrží.