General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:4
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:KM  (Kroměříž)
Municipality:Chropyně
Coords:
49°21'31.118"N,17°22'13.606"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
Map + photo
V celé kráse od JV Detail vršku od SZ
Detail bilighorze (fotografii poskytl Karel Strnad) Pohled klecí vzhůru (fotografii poskytl Karel Strnad)