General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:131 m
Gallery:4
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:ZL  (Zlín)
Municipality:Otrokovice
Coords:
49°12'19.951"N,17°31'12.133"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
Map + photo
Komín vlevo. (09/2013) 9/09 Letecký snímek - ten nižší (zdroj: planes.cz)