General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:30 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PJ  (Plzeň-jih)
Municipality:Nové Mitrovice
Coords:
49°34'53.67"N,13°40'58.69"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ jejda - Import pregionu
15.8.2009
06:22:08
+ Bourka - doplnění
Map + photo
8/09 dřík
pata komína hlavice
04/2020
Poznámky
15.8.2009 06:25:39 Bourka

Provoz původní sklárny ukončen před druhou světovou válkou z důvodu velké vzdálenosti od železnice a tudíž složité a ekonomicky nevýhodné dopravy. Poslední tavba v roce 1938. Komín byl nedávno částečně opraven; jeho demolice není v plánu.

11.4.2020 11:03:58 Laco

Ves Nové Mitrovice byla původně pouze osadou patřící k Železnému Újezdu založená v 17. století kolem těžby železa a stříbra. Stala se svědkem přerodu železné huti na skelnou. Ještě v roce 1840 byla postavena nová vysoká pec, ta po 2 desetiletích činnosti definitivně vyhasla a byla poté postupně rozebírána pro stavební materiál. Na konci 19. stol. byl na tomto místě vystavěn dům čp. 102. V roce 1868 byla na místě kolny pro materiál železné huti vybudována sklárna, která fungovala až do května roku 1931. Zdejší obyvatelé tehdy našli obživu ve sklárně, kam byli povoláni též skláři z Pelhřimovska a z okolí Pacova. Pracovalo se devět hodin denně, šest dní v týdnu nad osmi pánvemi. Dočteme se o skelmistrovi Rücklovi a o posledním továrníkovi – panu Jungwirthovi. O vznik sklárny se zasloužil ředitel spálenopoříčského velkostatku Alos Wagner. Chtěl, aby byl zajištěn odbyt velkých kalamitních zásob dřeva v panských lesích. Dovážel se křemičitý písek z Německa a z Horní Břízy, který se drtil ve čtyř vodních stoupách. Provoz sklárny byl ukončen díky světové hospodářské krizi a pro velkou vzdálenost k železnici, i když poslední tavba byla údajně ještě v roce 1938. Po sklárně najdeme sice jen vysoký komín, zato byl nedávno částečně opraven a jeho demolice se neplánuje.

 

Nejvýznamnějším obdobím pro sklárnu byla až 20. léta 20. století, kdy v Mitrovicích začali vyrábět takzvané tango sklo. V té době se totiž do Evropy dostal stejnojmenný tanec a jeho hýřivé barvy se promítly také do sklářství. Výrobky z tango skla kombinují hlavně oranžovou, žlutou a červenou barvu, které kontrastují s tmavými prvky. Sklo je navíc vrstvené, což znamená, že mezi dvěma vrstvami čirého skla jsou natavené různé broky, tyčinky nebo barevný prach.

Sklo z Nových Mitrovic bylo prý hlavně na Blovicku a Spálenopoříčsku velmi oblíbené. Spousta lidí doma nějaký výrobek měla. Sklárna v Nových Mitrovicích zanikla v roce 1931. Dnes ji připomíná stále stojící vysoký komín. O sklo, které bylo pouze užitkové, nebyl ve dvacátých a třicátých letech 20. st. velký zájem.


Zdroj: plzensky.denik.com a brdy.org. Upraveno pro potřeby KODA.