General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:78 m
Gallery:Ub/1
Alternatives:Harpen ČR
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub/1
Detail:0.0:0
Bilighorze:2CC
Grounds:A282
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BV  (Břeclav)
Municipality:Břeclav
Coords:
48°45'47.246"N,16°53'14.412"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ PaJa - Import pregionu
29.1.2013
13:40:27
+ endru - přiřazení do areálu
Map + photo
Plocha před areálem prochází rekultivací. (04/2012) Celkový pohled na areál cukrovaru v době 1. republiky
Mohutná pata komínu. (04/2012)
Cedule stavitele upevněná na dříku. (05/2011) Křížová konstrukce sloužící ke zpevnění dmychadla. (06/2010)
Další fotografie:
Spodní křížová vzpěra dmychadla s vnitřními kramlemi. (05/2013) Nejkomplexnější pohled na býv. cukrovar. (08/2013) Kuffnerův cukrovar v roce 1971.