General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:50 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.0:0čh
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:TC  (Tachov)
Municipality:Boječnice
Coords:
49°41'39.8"N,12°47'57.782"E
Details (CZ):12 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ – M – - Import pregionu
Map + photo
Celkový pohled od JZ, obyvatelé dmychadla jsou ještě na pastvě.., 18/6/11 16.8.2009
Poškozený dřík na návětrné straně komína. U rybníčku, v březovém háji..
Více než osmimetrový podstavec mezi stromy, 6/2011 Okolní vlhkost dříve jistě kvalitním cihlám moc neprospívá..
Naprosté dno sokloidu. Bilighorze pod dmychadlem.
Další fotografie:
Dmychadlo. Od západu, 6/2011 Hlavice po setmění; obyvatelé se ukládají ke spánku...