General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:27 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.8:8
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BK  (Blansko)
Municipality:Rájec-Jestřebí
Coords:
49°24'19.976"N,16°37'48.461"E
Details (CZ):6 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
Map + photo
Celkový pohled na areál s komínem. V pozadí komín bývalého cukrovaru. (05/2012) Krása oktagonálního komínu detailněji. (05/2012)
Interiér komína
Poznámky
7.2.2011 02:29:02 Olca

 V 80. letech na Moravě začala investovat vídeňská firma David Drucker, která roku 1881 zřídila v Rájci velkou parní pilu. Později odkoupila i další pozemky a zbudovala tzv. hůlkárnu, kde se vyráběly soustružené dřevěné výrobky. Firma vedle řezání dřeva vyráběla bedny na cukr a dýhy na sudy. Provoz závodu byl stále rozšiřován. Od roku 1885 zde pracovala parní pila o 20 koňských silách, dvě plné rámové pily a čtyři cirkulárky. Práce na pile byla velmi těžká a tam, kde nestačil člověk, pomohl kůň. Denně přivážela řada formanů z lesa kulatinu. Podnik však nemohl konkurovat rájeckému salmovskému velkostatku, z něhož 11471 ha připadalo na lesy.

(Zdroj: Skutil, J. a kol.: Rájec..., s. 71)

 

 V roce 1915 rozsáhlý požár areálu.

 

 Další uživatel areálu, Jihomoravské dřevařské závody a.s., se později spojily s Dipro Fabrics CZ a.s. V současnosti je tato společnost v konkurzu.