General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:44 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.80X
Bilighorze:H,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BK  (Blansko)
Municipality:Rájec-Jestřebí
Coords:
49°24'30.604"N,16°37'46.319"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
11.2.2017
16:13:12
+ and.rew - Demontáž ochozu
Map + photo
Pohled z vedlejšího komínu bývalé pily. (05/2012)
Poznámky
7.2.2011 02:17:49 Olca

 Zásluhou chemika a průmyslníka Karla Reichenbacha a šlechtice Hugo Františka Salma (v jehož službách byl Reichenbach od r. 1821) se v roce 1836 v tehdejším Rájci začal budovat cukrovar. Ten byl během několika let považován za největší a nejmodernější v Evropě.

 

 V roce 1927 areál z velké části vyhořel a byl zbourán.

 

 Do roku 1947 zde fungovala vodní elektrárna zásobující Rájec elektrickým proudem. Dodnes slouží pro potřeby ČKD, která má v býv. cukrovaru provozovnu od r. 1951.

 

 V současnosti zde sídlí firma Via-Rek, zabývající se výrobou, dovozem a prodejem chemických látek a přípravků. Výrobou bazénové chemie, dovozem a prodejem kyselin, hydroxidů, metanolu, MEŘO, řepkového oleje, a dalších chemikálií.