General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:26 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.80
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BK  (Blansko)
Municipality:Rájec-Jestřebí
Coords:
49°24'33.412"N,16°38'25.757"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
Map + photo
Komín vlevo (foto převzato z www.pivety.com) Komín vpravo. Pohled z ul. Blanenská. Na čelní zdi je patrný zbytek nápisu označující býv. Pivovar  (foto 3/09)
Detail římsy