General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:222 m
Gallery:5
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:5
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A28
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LN  (Louny)
Municipality:Počerady
Coords:
50°25'40.777"N,13°40'36.013"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ koman - Import pregionu
9.1.2012
18:15:56
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
ten prostřední (08/2009) pohled od severozápadu; ten nejvyšší (08/2009)
pohled od jihovýchodu; pravý komín z trojice (10/2010) Elektrárna Počerady v roce 1978 - ten nejvyšší (převzato z publikace
Okolí elektrárny v roce 1985 po rekultivaci výsypky Třískolupy - ten nejvyšší (převzato z publikace Stav elektrárny v roce 1999 - ten vlevo (převzato z publikace