General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:110 m
Gallery:1/1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHC  (Jihočeský)
County:CK  (Český Krumlov)
Municipality:Loučovice
Coords:
48°37'7.234"N,14°15'8.316"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ DaF - Import pregionu
14.6.2020
19:05:29
+ starbreaker - oprava historické nesprávnosti
Map + photo
Celkový pohled (5/20) 07/2007
2014 2014
dřík a tvárnice Z (2014) pata (2014)
Poznámky
14.6.2020 19:27:14 starbreaker

Studiem historických pramenů zjištěno, že objekt byl vždy teplárnou. Nepatřil tedy k papírnám, jak bylo na kartě komína uvedeno.