General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:60 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:^@
Bilighorze:2CC
Grounds:A378
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:10  (Praha 10)
Municipality:Záběhlice
Coords:
50°3'38.444"N,14°30'36.67"E
Details (CZ):13 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ vcz - Import pregionu
31.12.2016
10:39:44
+ kabik - přiřazení do areálu
Map + photo
kotelna s komínem 01/2007
04/2010 07/ 2013
Ochoz 07/2013
napojení jednoho z kouřovodů
Poznámky
30.9.2014 11:00:08 Laco

Pražská továrna (Pneu Michelin a.s.) vznikla zápisem v obchodním rejstříku 6. února 1933. Výroba byla zahájena 15. února 1934. Ve Strašnicích ji založil francouzský výrobce pneumatik Michelin jako svou dceřinou společnost. Ke dni 18. února 1935 zde pracovalo 160 dělníků a 40 úředníků, a továrna vyráběla pneumatiky a duše pro automobily, motocykly a jízdní kola.Roku 1937 strašnický Michelin vyráběl denně asi 300 auto a motoplášťů a téměř 1 000 veloplášťů.

Během války závod vlastnila německá společnost Harburger Gummiwaren-Fabrik Phoenix a byl nucen se orientovat na pogumování různých kovových součástí pro válečnou výrobu.Po válce byl podnik zestátněn a vrátil se k civilní výrobě. Na jaře 1946 byl podnik přejmenován na Pneumichelin, n.p. Praha, ale jen dočasně - byla vypsána soutěž na nový název závodu a zvítězil návrh Josefa Koňase - MITAS – spojením slov Michelin a Veritas (firma Veritas sídlila v Hrádku nad Nisou, vyráběla pryžové obruče a byla začleněna ke strašnickému Michelinu), od léta 1947 se tak značka MITAS užívá oficiálně.V 50. letech došlo k výrazné obnově technologií a podnik se orientoval na výrobu středních a těžkých nákladních pneumatik, přičemž velopláště byly delimitovány do Náchoda (Rubena) a osobní pneumatiky do Zlína (Rudý říjen).

V roce 1950 rovněž podnik vyrobil ostražitě sledovanou zvláštní sérii 600 kusů pneumatik pro obrněnou limuzínu Škoda VOS - šlo o strategickou a velmi přetíženou součást pětitunového vozu, na kterou musela být dovezena surová guma a kord byl speciálně utkán z egyptské bavlny. Přestože tato produkce byla velmi nestandardní a vyráběná nesériovým způsobem, selhala za celou dobu služby těchto limuzín jediná pneumatika - v dotyčném voze však seděl polský ministr obrany, maršál Konstantin Rokossowski. Z následné nehody vyvázl jen s drobnými šrámy, ale případ důkladně šetřila Státní bezpečnost s návrhem na uvěznění podnikového ředitele Mitasu, ten byl nakonec "pouze" zbaven funkce.

Při jedné z reorganizací československého průmyslu byl v roce 1958 Mitas přičleněn do nově utvořené VHJ České závody gumárenské (kam patřila Rubena Náchod a Gumokov Hradec Králové).Nadále pokračoval obrovský rozvoj podniku - v roce 1967 patřil Mitas mezi přední evropské výrobce pneumatik pro zemědělství, stavební stroje i letadla.

Dne 14. března 1985 byla požárem zničena přípravna směsí, což je klíčová část výroby. Výpadek musel být pokryt dovozem od ostatních továren, dokud nebyla postavena nová míchárna - její stavba byla zahájena roku 1987, do plného provozu byla uvedena roku 1993.

Roku 1991 se společnost MITAS Praha stala podílníkem akciové společnost Barum Holding. Zatímco Barum Otrokovice (vzniklý r. 1972) později odkoupil koncern Continental, tak zlínský závod (založený r. 1932 společností Baťa) zůstává v Barum Holding pod názvem Barumtech, později Beltyr, a z holdingu později sloučením MITASu a Beltyru vzniká Česká gumárenská společnost, a.s. (ČGS).V roce 2002 společnost Mitas zahájila výrobu traktorových radiálních plášťů a MPT radiálních plášťů v celoocelovém provedení.V roce 2004 odkoupila ČGS od Continentalu divizi "AGRO" a společnost prošla restrukturalizačním a investičním programem „MITAS 2004“, na který získala vládní investiční pobídku. Na ČGS postupně z Continentalu přešla kompletní výroba v Otrokovicích (cca 500 zaměstnanců) a osm zahraničních obchodních a výrobních poboček (Mexiko, USA, Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie) včetně hannoverské centrály divize AGRO. Společnost Mitas tak získala právo používat na zemědělské pláště značky Continental, Semperit a Euzkadi.

pramen: Wikipedia