General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:115 m
Gallery:4
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:4
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Ponava
Coords:
49°12'58"N,16°36'24"E
Details (CZ):6 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ starbreaker - Import pregionu
Map + photo
Ten vlevo. demolice (foto: Michal Blažek)
Letecký pohled z přelomu 80 a 90 let
Poznámky
15.4.2010 10:55:47 dsk

Výstavba výtopny zahájena 1965, v provozu 1966 - 1996. Komín odstřelen v prosinci 1996 nebo v lednu 1997.

Od roku 1999 je namísto starého uhelného zdroje v provozu moderní paroplynová teplárna.

21.4.2011 17:02:41 MV

Komín zbourán 9.12.1996.

Výtopna spalovala hnědé uhlí a měla výkon 134 MWt.

Zdroj: Michal Blažek.