General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:220 m
Gallery:5
Alternatives:provozovna Sever, tzv. cement~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:5
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Maloměřice
Coords:
49°13'23.049"N,16°38'48.684"E
Details (CZ):10 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ MM - Import pregionu
Map + photo
Pohled z ulice Obřanská (6/2011)
Chyba není na Vašem monitoru... 14.2.2009
Letecký snímek (zdroj: www.teplarny.cz) Pohled od vrat kotelny (4.12.2010)
Kouřovody (4.12.2010) Pohled od severu (4.12.2010)
Další fotografie:
GU ze severu od Obřan. (03/2012) Pohled od Lesné detail vyhnutí (2014)
Poznámky
26.7.2010 22:03:55 dsk

Nejvyšší (protože jediný) moravský globon. Bo Kunčice i Dětmarovice leží ve Slezsku...

17.10.2010 13:02:57 dsk

Nejvyšší brněnský komín (217,5 m) byl postaven v provozu Brno-sever v roce 1982 v rámci 2. etapy výstavby provozu. Kotelní jednotky na provozu Brno-sever byly vybudovány pro spalování topných olejů a plynu. V další etapě se uvažovalo rovněž se spalováním pevných paliv. Komín, který má železobetonový plášť, je proto na vnitřní straně opatřen vyzdívkou odolnou proti vlivu spalin ze všech výše uvedených druhů paliv. Komín byl budován s pomocí posuvného bednění, které se pohybovalo po ocelové armatuře komína. Beton, použitý na stavbu silně armovaného pláště, byl dopravován až do výšky cca 80 m čerpadlem na dopravu betonových směsí. Do větších výšek byl transportován výtahem umístěným uvnitř komína ve vozících opatřených koly z motocyklů.

V průběhu výstavby, která byla z důvodu nízkých venkovních teplot přerušena na podzim roku 1981, došlo na jaře při pokračování stavby v úrovni druhého ochozu k vychýlení komína od svislé osy. Po statickém posouzení, které potvrdilo, že odchylka komína nemá vliv na jeho pevnost, byl komín dokončen. Pro zamaskování křivosti byl komín opatřen červeným svislým nátěrem, který měl opticky kompenzovat jeho nerovnost. Po dokončení komína bylo možné vyjet výtahem až na jeho vrchol a prohlédnout si panorama města Brna, včetně brněnské přehrady.

VAŘEKA, P.: Co možná nevíte o komínu na provozu Brno-sever In Zpravodaj Teplárny Brno, podzim 2008, str. 3