Welcome at KODA - the world's largest smokestack database. KODA is unique project focused on documentation of smokestack in Czech republic and abroad. Our knowledge is based on fieldwork done by our members/contributors and study of historical resources. They are passed through validity control to ensure maximal accuracy and relevance.

Creators and authors of this web are keen on chimneys and industrial architecture. Do not hesitate to contact us if you have any question or problem related to this kind of architectural creations. We will use our resources and experience to do our best for their conservation an useful sustainable existence. The database and our work has never any commercial, political ambitions and should never be linked with any type of activism. Our contributors are members of Svaz českých komínářů (= Czech chimney climbers) based in Czech republic, Europe.

The best point to start is the pregion or the map. If you have any information or visual material (photo, video) to contribute, please contact us.
User login:

User name

Password
2017 2017 2017 06/2017 10/2017, foto: Lucka. 10/2017, foto: Lucka.
letecký pohled na funkční komín; zdroj: reddit foto ze stavby s datací; zdroj: informační centrum města Anaconda 2017 celkový pohled od tratě, 2017 pata komína, 2017 vrchol, 2017
Blog [CZ]
30.8.2017   m.i.x  
Největší cihelný komín světa a cesta k němu v pár fotografiích, několika slovech, jednom parodickém videu a deseti dnech čisté radosti.
obrazky pro radost.
16.1.2017   Laco  
Vážené komínářky, vážení komínáři,   za rokem 2016 se zavřely dějiny a je možné bilancovat. Lze tedy říci, že to byl rok klidný, naplněný plodnou a tvořivou prací lezebnou a průzkumnickou, kde i Svaz českých komínářů přispěl svou nemalou hřivnou k všeobjímajícímu vesmírnému Dobru, Lásce, Štěstí, Spravedlnosti, Míru, Symetrii, Byndecismu a Marašigosondismu. Především o tom měl být tento ideoprojev, ale copak je to možné? Výdobytky komínářství jsou vytvářeny a vzdělávány všemi členy SČK, kteří na tom mají zájem. Hladký chod, legislativa a technická podpora tohoto blahodárného konání je dnes v rukách dvou subjektů - vedení SČK a kolegia adminů KODA. Atmosféra kolem komínářství ~
29.11.2016   m.i.x  
Rok se s rokem sešel a nebylo zbytí, aby se sešlo i adminstvo k rokování nad minulostí, současností a budoucností stroje, co pohání svět.
31.10.2016   Denisa  
28.10.2016 se uskutečnil již 13. ročník MTV, tentokrát na jihu Moravy. Troufám si říct, že akce byla i přes počáteční nepřízeň počasí povedená a jelikož se jí účastnil nejeden příznivec fotografie, určitě by stálo za to se podělit o záběry z obou papíren. Tak směle přidávejte :)
Nejsem moc dobrý vypravěč, ale v době neustálého bourání komínů jsem se rozhodla udělat fotoblog o naší společné opravě sladovnického komínu v pivovaru Dalešice. Vše začalo už na společné "retro akci" v březnu tohoto roku. Dohodli jsme se s paní provozní, že komín obhlédneme a vymyslíme, jak zamezit masakru, který po sobě zanechávají holubi. A nakonec se z toho stala nekolikadenní fuška, která ale za výsledek stála.
V srdci podšumaví, schovaná ve stínu lesa, nachází se na kraji vápencového lomu (spíše tedy lomečku) bývalá vápenka rodiny Mrázů. I když je jen dvě stovky metrů od jedné z hlavních silnic vedoucích do lůna lyžařských areálů, je všem zrakům víceméně skryta. Vápenka pochází z třicátých let, moc slávy si díky válce a létům následujícím neužila, navíc v padesátých letech vyhořela, a tak už nějakých padesát, šedesát let je ponechána napospas přírodě. Jednou za pár let je její okolí prořezáno, ale samotné tělo pece s komínem celá ta léta zarůstalo všemožným bejlím, až nebyla v podstatě vůbec vidět. 
Zdar a sílu. Bylo mi vyčteno, že komíny v pexesu nejsou voznačený, vo co se jako jedná a že by lidi rádi věděli. Přiznam se, že jsem něco takovýho taky chtěl, ale tiskař a vůbec všichni co se kolem toho kdy motali, mi řekli, že to na vobrázku bude vypadat hrozně blbě, budou to malý nečitelný písmenka, nebo budou velký čitelný, ale nebude vidět vobrázek a mam se na to radši vykašlat, potažmo vysrat. Taky jsem k tomu moch nechat vytisknout brožurku poučnou, ale já osobně bych jí ztratil ještě před rozbalením pexesa, proto nejsou nikde žádný popisky, ani brožurka.   Toliko na vysvětlenou ~
13.3.2016   kusovka  
Jan, Ev. 5, verš 12.: "Život grafikův jest pln utrpení a bídy."   Jako zářivé slunce pak jeví se práce pro pivovar v Dalešicích. Slovo dalo slovo, holubi s emaily se párkrát proletěli a legálu nic nebránilo. Třináctého dne březnového může býti sněhu po kolena, stejně jako mohou ženy odhazovati své kabátky a svůdně odhalovati kotníky, ba i kolínka vstříc slunečním paprskům a chtivým pohledům komínářovým. Oblačná obloha a 3 stupně páně Celsia jsou v neutrálním spektru. Služebně starší komínáři oprášili své kořební oblečky z počátku prekiokariéry, ostatní pak vykradli skříně babičkám a dědečkům. V předem stanovených a přesných 10:04:52 jsme se ve ~
Čapí hnízdo, kauza, která v těchto dnech plně zaměstnává média. Není snad plátku, jenž by nepřinesl nějaké ty zcela zaručené informace o podivném podhoubí tohoto prý nejlepšího projektu jistého slovenského kobliháře a výrobce vixlajvantových uzenin. Třeba tu, tady, zde, onde, tam či tutam.
New discoveries
New texts [CZ]
10.10.2017 10:23:29 voltik

Informačně: "...Jinak úspěšně pokračuje další část rekonstrukce pivovarských budov. Při které dojde k odhalení a rekonstrukci paty pivovarského komína, který se stane dominantou dvora".

2.10.2017 20:58:57 endru

Továrna na výrobu kamence v Degerhamnu byla vybudována v roce 1804, získala přívlastek Södra Bruket (jižní továrna). V čele jejího vedení stál major Axel Alderparre a obchodník Theodor Foenander. Povolení k samotné výrobě bylo společnosti uděleno o dva roky později. Během jednoho roku se z ní stal největší producent kamence ve Skandinávii. Na počátku 20. let 19. století dosahovala produkce svého vrcholu (400 tun ročně), artikl byl exportován mj. i do Pobaltí a RuskaV souvislosti s provozem bylo zřízeno několik jednotně navržených dělnických domů, jež poskytly ubikaci zdejším zaměstnancům. V roce 1822 zde pracovalo více než 322 lidí, včetně 116 dětí. V r. 1886 byla fabrika prodána nově vzniklé společnosti Öland's cement AB, jež v Degerhamnu později vybudovala cementárnu. Výroba byla ukončena kolem roku 1900.

28.9.2017 13:33:10 voltik

Prostor cihelny zbaven náletovách dřevin a oplocen. Něco se bude dít.

Pozemek patří nějakému chlápkovi z Kladna.

 

Dle neschváleného územního plánu pozemek jako výroba a skladování - lehký průmysl.

26.9.2017 19:29:05 voltik

Fabrika se prý demoluje. Informace ale je to stará cca 2 týdny, neb sem na to zapomněl.

17.9.2017 11:15:46 Bourka

Galerie na PlzDi.cz

5.9.2017 13:37:27 kusovka

V roce 1896 byla postavena ve Stavěšicích továrna na kovové zboží Wiktorin a spol. Založil ji potomek stavěšických Wiktorinů, žijících ve Vídni, Jindřich Wiktorin. Továrnu koupil v roce 1943 Ladislav Šanda z Brna a přebudoval ji na závod zpracování masa a výrobu uzenin. Po roce 1948 byl znárodněn.

31.8.2017 13:23:59 Honza

výška nad terénem: 23,6 m,

výška nad soklem: 22,5 m.

31.8.2017 02:27:02 m.i.x

Nejvyšší dosud stojící cihelná stavba světa.

 

Stavba komína: První komín vysoký 87m (285’) byl ve fabrice postaven r. 1902. Se vzrůstajícím počtem pecí, z nichž každá další musela mít vlastní komín padlo rozhodnutí vybudovat namísto toho jeden centrální a spaliny do něj svádět pomocí kouřovodů. Stavbou byla zavázána firma Alphonis Chimney Construction Company. V květnu 1918 byla dokončena 9m (30') vysoká betonová základna "velkého komína". K jejímu zhotovení bylo použito 20.891 pytlů cementu, 50 vagonů písku a 118 vagonů štěrku. Přes svou enormní velikost a náročnost byl komín dokončen v extrémně krátkém čase. Byl postaven za pouhých 142 dní rychlostí 12 šárů cihel za směnu. První cihla byla usazena 23. 5., poslední 30. 11. 1918. Od 9m vysoké základny roste komín do výšky 169m (555') [Na informačních panelech Anaconda Stack State Park-u je nesprávně uvedeno 585' ~ výška celková, od paty. Ověřeno z jiných pramenů a měřením.] Dřík obsahuje 2 464 652 radiálek což odpovídá zhruba trojnásobnému počtu cihel běžných. Speciální cihly byly vyráběny přímo na místě [z pojmu "locally-manufactured" není zřejmé, zda byly zhotovovány přímo na stavbě, či to má znamenat cosi jako "v kraji"]. Na použitou maltu padlo 41.350 pytlů cementu, 77 vagonů písku a 37 vagonů žáruvzdorné hlíny. Při stavbě bylo použito přes 90 km truhlářského řeziva. První dým z dmychadla vyšel 5. 5. 1919 po dokončení prvního kouřovodu.

[gal:1:2]

 

Fabrika: Historie továrny Washoe Smelter je nedílně spjata s osobou báňského inženýra Marcuse Dalyho původem z Irska. Do severozápadní Montany přijíždí r. 1876 z pověření těžební společnosti ze Salt Lake City a stává se klíčovou postavou rozvoje důlního a zpracovatelského průmyslu v regionu.
Koncem 19. stol. byla v Butte [důlní město 30 km od Anacondy] nalezena gigantická žíla měděné rudy přesně v době, kdy byla díky rozvoji elektrotechniky (žárovka, telefon, motory) po mědi extrémní poptávka. Daly přesvědčil své zaměstnavatele investovat do vývoje technologií umožňujících tavbu a rafinaci rudy ve velkých objemech. Hledání lokality pro novoý zpracovatelský závod jej zavedlo do Deer Lodge Valley, kde zvolil Anacondu jako nejbližší místo od Butte s dostatečnými zdroji vody nutné pro hutní provoz. [Toto je trochu podivnost - údolím sice protéká nevýznamný potok, ale fabrika stála na kopci obklopena stepí. Jiný důvod, proč byla postavena právě tam a tak daleko od Butte se ale dohledat nepodařilo.] Daly vyprojektoval a postavil nejen samotnou továrnu, ale i město Anaconda jako takové. V začátcích mu pomáhal vybudovat systém zásobování vodou, osvětlení, tramvajovou linku a veřejné budovy. Plány na velkou huť s kapacitou 5.000 tun byly dokončeny r. 1889. Ve stejném roce se Montana stala samostatným americkým státem a Daly navrhoval, aby se Anaconda stala jeho hlavním městem. Dokonce pro budoucí vrcholné představitele státu nechal postavit Hotel Montana jehož část stojí dodnes na hlavní třídě.

Základní kámen továrny byl položen 20. září 1900 a provoz byl zahájen v r. 1902. Marcus Daly se jejího otevření nedožil, zemřel v listopadu 1900. V počátcích výroby byla ruda z Butte dopravována po silnici, velmi rychle ovšem bylo přistoupeno ke stavbě železnice. Fabrika postupně rostla  a během 20. století se stala jedním z největších producentů surové mědi v USA. Anaconda se během své historie také stala pojmem ve hutním a metalurgickém výzkumu a vývoji nových zpracovatelských technologií. Velký komín byl v r. 1954 rekonstruován, práce se týkaly zejména hlavice.

29. září 1980 oznámila Anaconda Minerals Company (od r. 1977 součástí holdingu ARCO - Atlantic Richfield Company) časově neomezené přerušení provozu hutě v Anacondě a rafinerie v Great Falls. Jako důvody uvedla zvyšující se provozní náklady a ekologická omezení. V širším kontextu byla důvodem taktéž celková situace na surovinovém trhu a nastupující globalizace přinášející konkurenci asijských producentů. Následovalo rozhodnutí o definitivním zastavení výroby a demolici objektů.

Ukončení produkce mělo drastické dopady na sociální situaci v regionu a město Anaconda prakticky zlikvidovalo. Pokles počtu obyvatel z původních 5000 pod 500 z něj na čas udělal v de facto město duchů. Obrat k lepšímu nastává až na přelomu tisíciletí, kdy se z Anacondy stává příjemné maloměsto zaměřené na turistický ruch (zimní sporty) a lokální průmysl. Ve městě například funguje manufakturní slévárna litiny. Obyvatelé města v podstatě ve druhé větě jakéhokoli rozhovoru začnou mluvit o fabrice, komínu a jejich slavné historii. Zároveň je cítit, že "ti co vydrželi" jsou hrdí na to, že dokázali přežít těžké období a pozvednout město opět k životu.

 

Prekion v číslech:

Celková Výška 178 m (585')

Výška dříku 169 m (555')

Výška základny 9 m (30')

Zapuštění základny 0.9 m (3')

Průměr základny 26 m (86' 1")

Vnitřní průměr - vrchní 18 m (60')

Vnitřní průměr - spodní 22 m (75' 4")

Mocnost zdiva u paty 1,5 m (5' 4")

Mocnost zdiva pod hlavicí 56 cm (22")

Mocnost zdiva v hlavici 1,2m (48")

Nadmořská výška paty 1753 m.n.m.(5754' USGS)  

 

 

Další podrobnosti viz. blog

 

 

Odkazy:

Stránky parku: http://stateparks.mt.gov/anaconda-smoke-stack/   
Karta na serveru (US) National Park Service: https://npgallery.nps.gov/AssetDetail/NRIS/87000607
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Anaconda_Smelter_Stack

 

 

23.8.2017 08:09:42 RayeR

Z historie:

V roce 1842 další pruský král, Frederik Wilhelm IV., uskutečnil dvě důležité investice, které dodnes dotváří obraz Mysłakowic. Byla to rekonstrukce zámku do neogotického stylu a postavení přádelny a tkalcovny lnu, která nadále – po mnoha modernizacích – představuje největší pracovní příležitost pro lidi. V roce 1857 část pracovníků lnářského podniku (mezi nimi i hodně Tyrolanů) odjela pracovat do textilek vznikajících v Zyrardowie.

 

O tom, že kancelářská práce nemusí být překážkou zajímavé a tvůrčí činnosti, svědčí Theodor Donat, pocházející ze Zhořelce a pracující v lnářském podniku. V Mysłakowicích inicioval vytvoření největší turistické organizace v dějinách Krkonoš. V roce 1880 tak vznikla „Krkonošská společnost“ (Tiesengebirgs-Verein) a v době svého největšího rozkvětu měla okolo 50 000 členů v celé střední Evropě. RGV podporovalo Krkonoše, jejich hospodářství, cíle a vytyčování turistických cest a horských bud.

Na území obou mysłakowických závodů byly v době 2. světové války pracovní tábory, hlavně pro vojenské zajatce. V současnosti fungují Lnářské závody „Orel“, které zaměstnávají okolo 600 pracovníků. V poslední době se tu, s cílem najít klid mezi královskou rezidencí a tyrolskými domy, usídlilo mnoho obyvatel Jeleniej Góry.
Právě len je bezesporu nejdůležitější produkt Mysłakowic. Toto místo je dnes hlavním lnářským centrem Polska. Výrobky z Mysłakowic mají vlastní prodejny v centru Varšavy či Krakova.

 

Historie po polski zde.

Historické fotky zde.

 

17.8.2017 15:01:23 Ubikvist

Naprosto zbytečná demolice...

Plocha se využívá jako deponie stavebního materiálu a aktuálně jiné plány pro tuto plochu nejsou ...

14.8.2017 20:29:32 RayeR

Fotoprohlídka pivovaru z podzima 2016 a popis historie.

Návrhy konverze pivovaru od studentů stavebky.

Více informací o proběhlé demolici pivovarské spilky:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní demolice objektu pivovarské spilky s ležáckými sklepy č.p. 4 a její přístavby skladu s prodejnou, a to včetně venkovního skladu se zděným oplocením (areál bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou). Tím následně vznikne nová ulice, prozatím jí říkáme Pivovarská, jejíž trasa bude pokračovat a navazovat na ul. Palackého až k Žižkově ulici. Zde vzniknou také nová parkovací místa pro vozidla. Po prostoru hotelu Praha se rozšíří i náměstí, jehož finální podoba by měla být dokončena v letech 2018/2019

10.8.2017 10:47:19 k.e.n

Komín v dokonalém stavu byl zcela zbytečně zbořen v rámci přeměny bývalé kotelny (funkční do 2014) na sklad komunální techniky v srpnu 2017. 

Online:
limit 10 min.