Welcome at KODA - the world's largest smokestack database. KODA is unique project focused on documentation of smokestack in Czech republic and abroad. Our knowledge is based on fieldwork done by our members/contributors and study of historical resources. They are passed through validity control to ensure maximal accuracy and relevance.

Creators and authors of this web are keen on chimneys and industrial architecture. Do not hesitate to contact us if you have any question or problem related to this kind of architectural creations. We will use our resources and experience to do our best for their conservation an useful sustainable existence. The database and our work has never any commercial, political ambitions and should never be linked with any type of activism. Our contributors are members of Svaz českých komínářů (= Czech chimney climbers) based in Czech republic, Europe.

The best point to start is the pregion or the map. If you have any information or visual material (photo, video) to contribute, please contact us.
User login:

User name

Password
12/2013 - Stadion Přátelství Foto ze Streetview Google maps - objekt vpravo historický snímek, komín vpravo; nedatováno nová situace u podstavce; 10/2018 podstavec po demolici odstřel komína, leden 1984 ... (zdroj: kronika obce, zaslal p. Blažek)
těsně před demolicí, leden 1984 ... (zdroj: kronika obce, zaslal p. Blažek) těsně před demolicí, leden 1984 ... (zdroj: kronika obce, zaslal p. Blažek) komín vpravo, počátek 80. let ... (zdroj: kronika obce, zaslal p. Blažek) celkový pohled; 2018 (foto: Vagonet) 10/2018 celkový pohled na objekt z hradu Košťálov (09/2018)
Blog [CZ]
10.1.2018   Laco  
Vážené komínářky, vážení komínáři,   žijeme ve zvláštní době, která se mimo jiné vyznačuje možností každého připojence dát světu okamžitě vědět, co si právě o čemkoliv myslí. Málokdy se jedná o příspěvky, které by významněji obohatily myšlenkové bohatství lidstva; spíše naopak. Sleduji-li na internetu některé debaty týkající se politiky, je zarážející, jaká míra netolerance, nenávisti, tuposti, chorého rozumu a duševních úchylek všeho druhu je tam ventilována. Tento trend prostupuje společností a jakkoliv jsem zastáncem názoru, že trocha uvážlivě dávkované nenávisti není na škodu (jak je patrné z mých starších ideoprojevů), zároveň jsem spolu s Pájím, šamanem kmene Bororo přesvědčen, že „Sta
17.11.2017   m.i.x  
Je to už takový pěkný zvyk, že se v listopadu schází adminstvo ke svému sněmu. Jednotícím prvkem letošního ročníku byla repetice. Nicméně jak praví staré přísloví: dvakrát nevytáhneš stejnou kramli.
Kdysi jsem udělal 2 otevřené blogy, které se evidentně neujaly a nikdo do nich nepřispíval, těžko říci nakolik to bylo netrefením se do tématu a nakolik mojí osobou. tyto blogy jsem tedy později smazal. Nicméně po dlouhé době to zkouším znovu, jelikož se mi dostalo zásadní inspirace a také by se to mohlo více trefit do poptávky zkomírající komínářské veřejnosti. Původně jsem plánoval napsat něco o zélandských horách a přimíchat do toho to trošku málo prekiontrie o které se tady dá mluvit, ale pak jsem od tohoto záměru odstoupil. Jednak o té prekiontrii by to tady bylo asi dost plytké ~
30.8.2017   m.i.x  
Největší cihelný komín světa a cesta k němu v pár fotografiích, několika slovech, jednom parodickém videu a deseti dnech čisté radosti.
obrazky pro radost.
16.1.2017   Laco  
Vážené komínářky, vážení komínáři,   za rokem 2016 se zavřely dějiny a je možné bilancovat. Lze tedy říci, že to byl rok klidný, naplněný plodnou a tvořivou prací lezebnou a průzkumnickou, kde i Svaz českých komínářů přispěl svou nemalou hřivnou k všeobjímajícímu vesmírnému Dobru, Lásce, Štěstí, Spravedlnosti, Míru, Symetrii, Byndecismu a Marašigosondismu. Především o tom měl být tento ideoprojev, ale copak je to možné? Výdobytky komínářství jsou vytvářeny a vzdělávány všemi členy SČK, kteří na tom mají zájem. Hladký chod, legislativa a technická podpora tohoto blahodárného konání je dnes v rukách dvou subjektů - vedení SČK a kolegia adminů KODA. Atmosféra kolem komínářství ~
29.11.2016   m.i.x  
Rok se s rokem sešel a nebylo zbytí, aby se sešlo i adminstvo k rokování nad minulostí, současností a budoucností stroje, co pohání svět.
31.10.2016   Denisa  
28.10.2016 se uskutečnil již 13. ročník MTV, tentokrát na jihu Moravy. Troufám si říct, že akce byla i přes počáteční nepřízeň počasí povedená a jelikož se jí účastnil nejeden příznivec fotografie, určitě by stálo za to se podělit o záběry z obou papíren. Tak směle přidávejte :)
Nejsem moc dobrý vypravěč, ale v době neustálého bourání komínů jsem se rozhodla udělat fotoblog o naší společné opravě sladovnického komínu v pivovaru Dalešice. Vše začalo už na společné "retro akci" v březnu tohoto roku. Dohodli jsme se s paní provozní, že komín obhlédneme a vymyslíme, jak zamezit masakru, který po sobě zanechávají holubi. A nakonec se z toho stala nekolikadenní fuška, která ale za výsledek stála.
V srdci podšumaví, schovaná ve stínu lesa, nachází se na kraji vápencového lomu (spíše tedy lomečku) bývalá vápenka rodiny Mrázů. I když je jen dvě stovky metrů od jedné z hlavních silnic vedoucích do lůna lyžařských areálů, je všem zrakům víceméně skryta. Vápenka pochází z třicátých let, moc slávy si díky válce a létům následujícím neužila, navíc v padesátých letech vyhořela, a tak už nějakých padesát, šedesát let je ponechána napospas přírodě. Jednou za pár let je její okolí prořezáno, ale samotné tělo pece s komínem celá ta léta zarůstalo všemožným bejlím, až nebyla v podstatě vůbec vidět. 
New discoveries
New texts [CZ]
15.10.2018 14:10:19 Bourka

Komín staré kotelny tehdejšího n.p. Tylex Letovice; odstřelen v lednu 1984 po dostavbě nové kotelny.

11.10.2018 10:54:03 voltik

Prý je vydán demoliční výměr.

 

Aktul. 08/2018:
Komín půjde co nevidět k zemi postupným rozebíráním (na odstřel není místo) .

 

10/2018:

Postupným ubouráváním se začal komín demolovat.

 

8.10.2018 09:41:25 Bourka

Zmínky o vaření piva v Kamenici nad Lipou jsou z 15. století. Po bitvě na Bílé Hoře ztratili kameničtí občané všechna práva. V roce 1694 se jich domáhali, včetně práva várečného. Jan Isaiáš z Hariků však zamítl přivařování piva občany, a pivo vařila jen vrchnost. Původně vlastnil velkostatek jen malý pivovar u zámku. Tento pivovar si pronajal v roce 1841 Johan Linek, bratr matky Bedřicha Smetany, který byl v Kamenici na návštěvě asi deset dní. V roce 1860 začal velkostatek s přestavbou mlýna a pivovaru a první várka piva v moderním provozu byla provedena 8. února 1861. Várku o dvaceti sudech provedl nově dosazený sládek Antonín Křesťan, dřívější nájemce pivovaru v Božejově. Posledním majitelem byl Richard baron Geymüller, poté byl provoz pod národní správou a v roce 1948 uzavřen.

 

Pivovar Kamenice byl po rozsáhlé rekonstrukci areálu někdejšího panského pivovaru znovu otevřen 28.10.2017. Kromě vaření výtečného piva byla cílem právě i záchrana nedoceněné, roky chátrající stavby v centru města.

 

(pivovary.info)

7.10.2018 06:28:18 Bourka

Rychmburský pivovar pochází z roku 1636. Jako panský pivovar dodával pivo do všech hospod rozsáhlého rychmburského panství. V roce 1838 odebíralo rychmburské pivo 96 hospod. To bylo v dobách vrchnostenské slávy. Tenkrát se vařilo 60 várek po 38 sudech ročně. Později byl dáván pivovar s lihovarem a dvory do pachtu. I v té době byla pověst rychmburského piva velmi dobrá a okruh odběratelů veliký. Vařilo se většinou světlé 8° a 10° (při spotřebě 14 a 19 kg sladu na 1 hl). Ačkoliv bylo pro zlepšení výroby ruční zařízení na počátku 20.století přeměněno na strojní, přece rostoucí konkurence výstavy piva rapidně snížila. Zejména založení pivovaru v Hlinsku v roce 1913 ubralo pivovaru důležité odbytiště. Na konci první světové války bylo uvařeno 5 000 hl piva ročně, v hospodářském roce 1919/20 už 2 145 hl a v roce 1921/22 pouze 1 350 hl. Výrobu velmi stěžovala nekvalitní voda, braná vodovodem z rybníka Spalivce. Při pozemkové reformě pivovar zanikl, neboť se nenašel zájemce o další provoz. V dubnu 1925 byla výroba zastavena. V budovách byl zřízen sklad chrudimského piva, byty byly pronajaty, bývalé humno si najalo rolnické družstvo pro skladiště. Strojní zařízení bylo demontováno v roce 1930.

4.10.2018 23:44:54 Radek

Chladící věž byla odstřelena 26.9. 2018

4.10.2018 13:04:13 danny666

nyní se demoluje (shora)

28.8.2018 14:26:45 VJPC

V této cihelně byl natáčen film z roku (1979) "Poprask na silnici E4"  Vodňany jsou přejmenované na Šumanovice

28.8.2018 05:07:58 RayeR

Aktuálně o prodeji areálu: Rada města Pardubic souhlasí v souladu se záměrem schváleným Zastupitelstvem města Pardubice dne 20.10.2016 (schválení prodeje areálu Tesla Kyjevská v rámci dvoukolového výběrovém řízení), v souladu s textem Výzvy na prodej areálu ze dne 20.11.2017 (den zveřejnění Výzvy pro II. kolo výběrového řízení) a v souladu s doporučením hodnotící komise ze dne 24.5.2018, aby na úřední desce města Pardubice byly v rámci procesu povinného zveřejňování v souladu s ustanovením § 39 zákona o obcích zveřejněny návrhy smluv na pronájem a prodeje areálu Tesla Kyjevská, a to společnosti Linkcity Czech Republik a.s., ve znění, které je přílohou tohoto návrhu usnesení.

 

Developer plánuje v bývalé Tesle stavět byty i obchodní dům

fotogalerie z areálu 2016

fotogalerie z areálu 2017

video

 

 

16.8.2018 22:22:50 LBS

Komín letos dosloužil svému původnímu účelu.

18.7.2018 23:38:54 m.i.x

Gnozkací z paluby Cessny a poté i na místě zjištěno, že budovy v okolí komína jsou proměněny v hromady sutin a plochy plundrované buldozery. Komín stojí sám na otevřeném prostranství a jeho osud je nejasný.

16.7.2018 18:32:47 k.e.n

Postaven 1907 > jako 3. betonový komín v Čechách vůbec.

Zbořen na přelomu 60. a 70. let

16.7.2018 13:08:29 danny666

Komín patřil do zajímavé skupiny ventilačních komínů - a to pro nasávání vzduchu pro technologii

13.7.2018 11:29:07 danny666

2014 odstraněn jeden komín: https://www.trepart.cz/odstraneni-a-demolice-komina-kotelny-praha-4

10.7.2018 15:31:59 k.e.n

Na místě léčebných pramenů byly na konci 19. století postaveny lázně, v roce 1905 pak i další větší lázeňská budova přes silnici. Z té doby asi pochází i komín, který byl součástí čerpadlárny.  

 

V současné době se v místě již žádná budova nenachází, poslední byla zbořena v 80. letech, je zde les a lesoparčík s prameny. Vincentův pramen přes silnici je v dezolátním stavu, vývěr rudolfova a giselina pramene je opravený. Giselin pramen lze označit za poměrně chutný, za to Rudolf připomíná chutí minerálku z rozemletými kramlemi a jemným náznakem výluhu ze sazí — ideální pro milovníky výborného, chutnajícího dýmu.

Online:
limit 10 min.