LT C 4X/Ub Býv. Škoda, Tylova, Plzeň - Vnitřní město [karta >>]

2/3
po náletu 25.4.1945; první komín zleva
2009-07-19 23:28:10   Bourka