RU M 15X/4 Widows Creek Fossil Plant, Steam Plant Access Rd, Stevenson, Alabama, USA [karta >>]

2/3
zdroj: tva.com, komín vpravo
2021-08-30 14:41:39   Mc