MT C 6X/Ub Býv. Klášterní mlýn, třída Soukenická, Broumov [karta >>]

3/7
Úplně vlevo (nedatováno)
2019-08-16 10:49:37   Ubikvist