LT C 2X/Ub Býv. Textilní továrna, Komap, Teplice nad Metují - Dědov [karta >>]

3/3
Letecký snímek z roku 1946, komín je označen červenou tečkou (zdroj: https://lms.cuzk.cz)
2019-08-16 08:45:24   Ubikvist