LT C 27/2 VEB Dieselmotorenwerk (DIMO), Heinrich-Heine-Straße, Leipzig, Německo [karta >>]

2/2
5/2019 (foto kusovka)
2019-05-12 21:45:37   Zbyna