MT C 54/Ub Býv. Rolnický akciový cukrovar, Hulín [karta >>]

3/10
Vstup do komína. Stav v říjnu 2015. Foto Šimon Sean
2015-10-30 09:34:12   k.e.n