MT C 54/Ub Býv. Rolnický akciový cukrovar, Hulín [karta >>]

2/10
Stav v říjnu 2015. Foto Šimon Sean
2015-10-30 09:33:50   k.e.n