MT C 6X/Ub Vápenka a cementárna Barta & Tichý, Hlubočepská, Praha 5 - Hlubočepy [karta >>]

2/4
nejvyšší komín na snímku; 19.9.1925, foto Antonín Alexander, zdroj archiv hl.m. Prahy
2014-02-17 21:17:33   Bourka