Jak vzniká koks (2.)
zobrazit >>

36/39
Vodní frakce, která se neodpaří, se zachycuje a používá pro příští dávku. Tím se předchází emisím do odpadní vody. (© - Boris RENNER 2010)
2013-11-17 10:24:38   Ubikvist