Jak vzniká koks (2.)
zobrazit >>

34/39
Hašení probíhá tak, že hasící vůz převeze horký koks do hasící věže. (© - Boris RENNER 2010)
2013-11-17 10:24:10   Ubikvist