Jak vzniká koks (2.)
zobrazit >>

18/39
Po otevření obou dveří koksárenské baterie se koks vytlačí do hasícího vozu. (© - Boris RENNER 2010)
2013-11-17 10:17:46   Ubikvist